Train de trainer bij’zonder geweld’ig

De groepstraining ‘Bijzonder geweldig’ biedt specialistische hulp bij (ex)partnergeweld en wordt door deelnemers beoordeeld met gemiddeld een 9,5.


Dit train-de-trainerstraject biedt u de mogelijkheid om deze groepstraining uit te voeren in eigen beheer.

Hier leest u wat het traject inhoudt, wat u ermee bereikt en wat de investering is.
Voor meer informatie over de groepstraining ‘Bijzonder geweldig’

verwijzen wij u naar de folder voor cliënten en de methodiekbeschrijving.  

Benieuwd?

Welke interventie is er om huiselijk geweld structureel te stoppen en overdracht van generatie op generatie te doorbreken?
Hoe beweeg je mensen tot zelfregie over hun eigen veiligheid en die van hun kinderen?
Welk hulpaanbod is er voor mannen die contact willen met lotgenoten? En voor de doelgroep LHBTI?

Herkent u zich als professional in deze vragen? Neem dan contact met ons op. Dit train-de-trainerstraject kan de oplossing zijn!

Neem svp contact op voor een kopie van deze tekst.