Train de Trainer BijZonder Geweldig

De groepstraining ‘BijZonder Geweldig’ biedt specialistische hulp bij (ex)partnergeweld en wordt door deelnemers beoordeeld met gemiddeld een 9,5.


De Train de Trainer biedt de mogelijkheid om deze groepstraining uit te voeren in eigen beheer.

Hier lees je wat de Train de Trainer inhoudt, wat je ermee bereikt en wat de investering is. Er is ook een folder. Deze kun je hier downloaden.
Voor meer informatie over de groepstraining ‘Bijzonder geweldig’

verwijzen we naar de folder voor deelnemers en de methodiekbeschrijving.  

Het gaat niet alleen om kinderen

Een van de uitgangspunten van het toekomstscenario voor kind en gezinsbescherming is dat het niet alleen gaat om de bescherming van het kind, maar ook de bescherming van volwassenen. Het hanteren van een onderscheid tussen samenlevingsvormen met en samenlevingsvormen zonder kinderen is ongewenst. Vanuit de gezinnen en de professionals geredeneerd, vraagt de aanpak om samenhang en beschikbaarheid van specialistische kennis en kunde. Deze samenhang is ook noodzakelijk om de bescherming van het kind effectief te laten zijn. De Train de Trainer van de groepstraining ‘Bijzonder Geweldig’ vergroot de specialistische kennis en kunde van professionals in het voorliggend veld. Door de groepstraining aan te bieden aan inwoners vergroot je het specialistische hulpaanbod gericht op bescherming van volwassenen met oog voor de positie van kinderen.

Deze Train de Trainer kan de oplossing zijn voor mensen die te maken hebben met (ex)partner geweld in jouw werkgebied!

Benieuwd?

Neem rechtstreeks contact op met de trainers. We gaan graag met je in gesprek!

Neem svp contact op voor een kopie van deze tekst.