Ons verhaal

De kiem van Bijzonder Geweldig
Het initiatief ‘Bijzonder Geweldig Training Coaching en Advies’ is op bijzondere wijze ontstaan. Zo heeft het zeker 10 jaar geduurd om te komen waar we nu zijn. Er zit een mooi verhaal aan vast, dat delen we graag.

Hoe het begon

Het was 2009, de wet tijdelijk huisverbod was net ingevoerd en het maatschappelijk werk en de vrouwenopvang gingen gezamenlijk voor een passend hulpaanbod.

Samenwerking

Zo kwam het dat wij, Sharon Biervliet (vrouwenopvang) en Myrthe van der Weerd (maatschappelijk werk) de opdracht kregen om in samenwerking de KGR- groep (Kwetsbaarheid en Geweld in Relatie) uit te voeren: voor vrouwen die slachtoffer waren van partnergeweld.

Geen slachtoffers

Vier vrouwen meldden zich aan en precies volgens draaiboek planden we met elk van hen een intakegesprek. Vol verwachting blokten we een middag in onze agenda. De eerste dame kwam niet opdagen… En de volgende drie ook niet!

De kiem

Die middag ontstond de kiem van de groepstraining ‘Bijzonder Geweldig’.
Want wat bleek? We zagen allebei de humor van het feit dat geen enkele vrouw op de afspraak verscheen (dan ligt het écht aan ons) en vonden elkaar in een gedeelde visie.

‘Veel mensen voelen zich onbegrepen door hulpverleners.’

Trainers Bijzonder Geweldig

Onbegrepen

Allebei werkten we al jaren met problematiek rondom huiselijk geweld en die dag zeiden we tegen elkaar dat mensen zich vaak onbegrepen voelen door hulpverleners. We zagen de ironie van waar we op dat moment mee bezig waren: Mensen willen geen slachtoffer zijn; organiseren wij een groep voor slachtoffers.

Dat kan beter

Wat betekent een praatgroep als deelnemers na de bijeenkomst weer teruggaan naar huis? Wat verandert er dan aan hun onveiligheid? Kortom: Hartstikke goed en zeker noodzakelijk dat er een hulpaanbod is, maar het kan altijd beter!

Het Gouden Duo

Sinds die middag vullen we elkaar ijzersterk aan en worden we ook wel ‘Het Gouden Duo’ genoemd. We verdiepten ons in de training en haalden inspiratie uit elkaar en uit de overlevingskracht van deelnemers, in plaats van uit hun slachtofferschap.

Krachtwerk

Het praatkussen gooiden we weg, de focus kwam op persoonlijke groei en empowerment. De bijeenkomsten moesten deelnemers inspireren en voorzien van díe inzichten en kennis waarmee ze de controle terugpakten. Zodat ze eigenhandig hun situatie konden doorbreken.
Samen met de groep creëerden we voor elke deelnemer een plan om zich staande te houden in de buitenwereld en verder te gaan.

Doorontwikkeling

Dit was heel leerzaam en in de daaropvolgende jaren pasten we het programma aan, dankzij de input van deelnemers, nieuwe wetensschappelijke inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen rondom de aanpak huiselijk geweld. Zo is het oorspronkelijke thema ‘man-vrouw verschillen’ doorontwikkeld naar socialisatie en intergenerationele overdracht, met extra aandacht voor de positie van kinderen.

Samen met deelnemers

Dankzij de ervaringen en feedback van (oud)deelnemers is de groepstraining nu toegankelijk voor vrouwen, mannen en transgenders. Deelnemers van de huidige training Bijzonder Geweldig zien elkaar nog steeds als lotgenoten, maar niet meer in gedeelde misère en verdriet. Ze zien elkaar als lotgenoten met een missie: het aanboren van onbewuste krachtbronnen en er sterker uit komen. Samen met hen hebben we ontdekt dát je huiselijk geweld kunt doorbreken!

What’s in a name

De nieuwe groepstraining vroeg om een titel. Het oorspronkelijke idee: ‘Zonder Geweld’ werd al gauw verbeterd naar: Bij’zonder geweld’ig
Simpelweg omdat wij de deelnemers van de training bijzonder geweldig vonden. Bij afronding van de training, waren veel van hen met ons eens.

Ook is het treffend dat bijzonder geweldig en zonder geweld op deze manier verbonden zijn en in elkaar opgaan. Ons logo straalt dat ook uit: wij willen verbinden. Met het aanbod van Bijzonder Geweldig vormen we een simpele brug tussen de veilige en de onveilige wereld.

Ontwikkeling signaleringskaart

Vanwege onze ruime praktijkervaring maakten we deel uit van de projectgroep ‘Vroegsignalering huiselijk geweld en kindermishandeling’ en ontwikkelden we meldcode trainingen en een signaleringsinstrument

Professionals met vragen

Dankzij het project maakten we kennis met talloze bevlogen professionals, van leerkracht tot huisarts, en luisterden we naar hun zoektocht in het bieden van de juiste hulp: ‘Waarom gaat iemand steeds terug naar de mishandelende partner? Wat als een vader de kinderen weghoudt bij hun moeder, omdat haar nieuwe partner gewelddadig zou zijn? Hoe maak je zorgen bespreekbaar, zonder dat je de vertrouwensband verbreekt?’

Schokkende vooroordelen

Ook werden we geconfronteerd met aannames en vooroordelen. Veel professionals dachten dat huiselijk geweld vooral speelde bij gezinnen in achterstandswijken. Dan legden we uit dat er risicofactoren zijn die de kans op huiselijk geweld vergroten, maar dat het voorkomt in alle lagen van de samenleving.

‘Jij bent hoogopgeleid, deze training is vooral bedoeld voor bijstandsmoeders.’

Psycholoog tegen de cliënt

Beter begrijpen

No offence, maar ineens snapten we veel beter waarom zoveel mensen onbegrip ervaren bij hulpverleners. Het ligt zeker niet aan gebrekkige inzet en betrokkenheid. Er is gebrek aan kennis! Of er ís kennis, maar het lukt niet om deze kennis op eenvoudige wijze aan cliënten over te dragen.

Kennishiaten

Professionals beamen dit, in de tijd dat de meesten hun diploma haalden was deze kennis nog niet voorhanden. Daarnaast geven ze aan dat het vaak ontbreekt aan duidelijke samenwerkingsafspraken, want wanneer heb je de regie en wat betekent dit?

Klik hier voor een praktijkvoorbeeld.

Zwemmen

Natuurlijk begrijpen we dat, want te midden van kennishiaten is het zwemmen. Als het gaat over verantwoordelijkheid is het ‘ieder voor zich’. Dan houden samenwerkingsafspraken geen stand, zeker niet op uitvoeringsniveau.

Bijzonder geweldig voor professionals

Hiermee ontstond het idee voor Bijzonder Geweldig Coaching Training en Advies. De oplossing voor directbetrokkenen én professionals.

‘Huiselijk geweld is complex en niet zomaar op te lossen, maar de juiste kennis is een goed begin.’

Trainers Bijzonder Geweldig

Een goed begin

Verbetering begint met de juiste kennis. Zowel bij directbetrokkenen als bij professionals. We willen dat deze kennis voor iedereen toegankelijk is.

Voor iedereen

Onze eigen onderneming werd een feit, omdat we specialistische training, coaching en deskundigheidsbevordering willen bieden met een zo groot mogelijk bereik; aan iedereen in heel Nederland. Onze vooruitstrevende doelstellingen liggen buiten het bereik van een maatschappelijke organisatie. Flexibel, zonder wachtlijst en indien gewenst anoniem.

Kortom: Hier doen we het voor

Ons ultieme doel is een samenleving die huiselijk geweld niet accepteert, maar wél durft te begrijpen. Waarbij ieder mens opstaat om huiselijk geweld te stoppen, ook als het niet achter de eigen voordeur speelt. Iedereen kan leren om huiselijk geweld te doorbreken. 

En zo pakken we dat aan

Nieuwsgierig en onbevooroordeeld hebben we gehoord wat mensen, betrokken bij huiselijk geweld, te zeggen hadden. 
In de loop der jaren zijn wij het gaan begrijpen en nu willen we dat jij het begrijpt. Daarom hebben we een soort interne antenne ontwikkeld, die 24/7 zendt en ontvangt.
Voor jou volgen we geboeid de nieuwste wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen. We halen inspiratie uit het leven van alledag en kleuren dit met onze kennis en jarenlange praktijkervaring (onder andere vanuit de oplossingsgerichte benadering, de systeemtheorie, geweldloos communiceren en krachtwerk).
Dit alles maken wij behapbaar. Zodat je de antwoorden op ingewikkelde vragen eenvoudig tot je neemt en snel leert hoe jij huiselijk geweld stopt.  

Benieuwd hoe het zit met de kwaliteit? Klik dan hier.

Neem svp contact op voor een kopie van deze tekst.