Privacybeleid

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 24-04-2022

Stichting Bijzonder Geweldig biedt training, coaching en advies aan betrokkenen bij huiselijk geweld en aan professionals. Uw privacy is voor Stichting Bijzonder Geweldig van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens

In deze privacy- en cookieverklaring leggen we uit wat we bij onze dienstverlening en op onze websites doen met informatie die we over u te weten komen. Door gebruik te maken van onze dienstverlening en/of door onze websites te bezoeken, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van u. Per onderwerp wordt aangegeven welke gegevens wij van u verkrijgen en voor hoe lang wij deze gegevens bewaren, met welk doel dit gebeurt en op basis van welke grondslag. Indien u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Stichting Bijzonder Geweldig via de gegevens onderaan deze verklaring.

Contact- en aanvraagformulieren
Wij bieden een online contactformulier aan waar wij u zullen vragen om gegevens in te vullen, zodat wij contact met u kunnen opnemen. Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht

Deze gegevens hebben wij nodig om uw contactverzoek in behandeling te nemen, omdat u ons heeft gevraagd om contact op te nemen. Wij bewaren deze informatie totdat we denken dat u tevreden bent met onze reactie en uiterlijk drie maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Indien het ingevulde contactformulier leidt tot een overeenkomst, bewaren wij die gegevens zo lang als die dienstverlening voortduurt.

Nieuwsbrief
Wij hebben vanuit Stichting Bijzonder Geweldig periodieke nieuwsbrieven en u wordt alleen na digitale inschrijving op de website toegevoegd aan de lijst van abonnees om de nieuwsbrief vervolgens in uw mailbox te ontvangen. Hiervoor gebruiken wij uw naam, e-mailadres en bedrijfsnaam. Wij bewaren deze informatie totdat u het abonnement opzegt. Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen, iedere nieuwsbrief bevat daarvoor een afmeldlink. In de nieuwsbrief leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze diensten.

(Online) coaching
Wij verwerken uw persoonsgegevens als u deze aan ons versterkt. Let op: U kunt ook met coaching starten zonder dat u persoonsgegevens aan ons verstrekt. U kunt anoniem blijven, als u dat wenst. De coach zal u hierop wijzen.
Om u de gevraagde begeleiding te kunnen bieden, zijn uw persoonsgegevens alleen noodzakelijk als de coaching vergoed wordt door uw gemeente.
We zullen een coaching overeenkomst met u aangaan waarin het traject van de coaching staat omschreven.  En gebruiken uw emailadres om met u te communiceren. Als u voor vergoeding in aanmerking komt door uw gemeente verwerken wij de volgende gegevens van u. Dit zijn NAW gegevens (Naam, Adres en Woonplaats), telefoonnummer en e-mailgegevens, burgerlijke staat, geboortedatum, BSN, leef- en woonsituatie, nationaliteit. Indien de gemeente het traject vergoed, gebruiken we de gegevens voor administratieve doeleinden en voor verantwoording naar uw gemeente.
Tijdens de coaching maken we aantekeningen, zodat we een goede hulpverlening kunnen garanderen. Wij bewaren deze dossiergegevens een jaar na sluiten van het dossier, om een kwalitatief vervolgtraject te kunnen bieden indien u daarom vraagt.

Referenties
Op onze websites presenteren wij verschillende ‘ervaringen’ over onze dienstverlening. Wij proberen u op deze manier een volledig beeld te geven van onze diensten en hoe deelnemers ons in de praktijk beoordelen. Hiervoor gebruiken wij de naam van de deelnemer en soms de leeftijd.
Wij hebben deze gegevens nodig om de referentie te beoordelen en te verwerken op de website. De grond voor het verwerken van deze gegevens is toestemming: alle recensenten wordt nadrukkelijk om toestemming gevraagd alvorens een referentie wordt geplaatst op onze website. Deze toestemming kunnen de recensenten en overige betrokkenen te allen tijde gemakkelijk weer intrekken door contact met ons op te nemen. Wij bewaren de gegevens totdat deze de relevantie hebben verloren. Wanneer de toestemming is ingetrokken verwijderen wij direct alle gegevens.

Verstrekking aan derden
Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • u hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Consultants
 • Cookiedienstverleners (zie hieronder)
 • Betalingsdienstverleners
 • Zorgverleners
 • Verwerkers nieuwsbrieven

Spam check
Wij gebruiken reCAPTCHA om misbruik van onze contactformulieren door het versturen van spam te voorkomen. Door aan te geven dat u geen robot bent, wordt gecontroleerd:

 • Hoe snel het formulier wordt ingevuld;
 • Welke muisbewegingen er gemaakt worden tijdens het invullen;
 • Het IP-adres van diegene die het formulier invult.

Deze gegevens worden geanalyseerd door Google LLC. Hieruit maakt Google op of ze te maken hebben met een legitieme bezoeker of een bot. Een echte bezoeker hoeft dan alleen op een vinkje te klikken, waarmee diegene bevestigt geen robot te zijn. Vervolgens kan het bericht dan via het formulier naar de ontvanger worden verzonden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google.

YouTube en Vimeo
Wij tonen incidenteel YouTube en Vimeo video’s op onze websites. Youtube (Google) en Vimeo plaatsen cookies om de video’s te kunnen bekijken. Wij vragen, via een placeholder of via een toestemmingsvraag, hiervoor uw akkoord. Na uw toestemming kunt u de video’s bekijken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Google privacyverklaring en Vimeo privacyverklaring.

Social media buttons
Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke u doorgeleiden naar de social media platforms. U krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zult u advertenties tegenkomen op uw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als u wilt weten wat de social media platforms doen met uw persoonsgegevens en welke cookies zij plaatsen, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

Cookies
Op onze website gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Stichting Bijzonder Geweldig gebruikt cookies om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies)
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies)

Deze cookies verzamelen o.a. de volgende gegevens van jou:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Aangezien Stichting Bijzonder Geweldig enkel gebruik maakt van technische-, functionele- en privacy vriendelijk ingestelde analytische cookies hoeft u geen toestemming te geven voor het plaatsen van deze cookies.

In onderstaande tabel treft u een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

Cookie; Entiteit; waarborgenSoortDoelBewaartermijn
Google Tag Manager
Google LLC, Verenigde Staten
Privacyverklaring
FunctioneelCookies van Google Tag Manager maken het mogelijk om scripts van andere cookies in te laden. Google Tag Manager is puur functioneel en wordt niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens.Sessie
Google Analytics
Google LLC, Verenigde Staten
Privacyverklaring
AnalytischDeze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we: een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten; Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven; verder geen gegevens delen met Google; en we geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met analytics.Maximaal 2 jaar
Diversen:
First party cookies met strikt functionele doeleinden.
FunctioneelDeze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de website mogelijk, zoals het onthouden van de gekozen taal en of er toestemming is gegeven voor cookies, het tonen van de cookiebanner etc.Maximaal 2 jaar

Cookies in- en uitschakelen
U kunt via de browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige opties van onze website werken dan mogelijk niet goed meer. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. De website van Stichting Bijzonder Geweldig maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Indien u denkt aanwijzingen te hebben dat er misbruik is gemaakt van de verzamelde gegevens, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens staan onderaan deze verklaring.

Uw rechten
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Afhankelijk van de informatie die we van u hebben, kunnen wij u vragen om dit te doen door het meesturen van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Belangrijk is dat u hierbij uw BSN en pasfoto afschermt.
Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wanneer onze website of één van onze of diensten wijzigt, moeten wij ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Vragen of een klacht indienen
Indien u vragen heeft, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met u. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder. Voor Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Stichting Bijzonder Geweldig
Coreemarke 27
8016 LA Zwolle
KvK-nummer: 85069175


E Info@bijzondergeweldig.nl

T +31 (0) 6 424 63936
W bijzondergeweldig.nl

Versie

V1.0 (001)

Neem svp contact op voor een kopie van deze tekst.