Hoe zit het met de kwaliteit?

Stichting Bijzonder Geweldig is er voor jou. Natuurlijk wil je weten hoe het zit met de kwaliteit. Volkomen logisch en goed dat je jezelf hierover informeert.
Met wie stap je in zee? Is dit een uit de hand gelopen hobby? Gebaseerd op een coachingopleiding van één of twee jaar? Nee. Stichting Bijzonder Geweldig biedt veel meer dan dat. Hier werken professionals die je begrijpen. En niet alleen omdat ons hart uitgaat naar mensen die te maken hebben met huiselijk geweld.

Als vakidioten zijn we bovenal professionals

Ja. Natuurlijk hebben we levenservaring. Maar bovenal zijn we professioneel opgeleid. Bij Stichting Bijzonder Geweldig werken hbo plus geschoolde professionals die zich gespecialiseerd hebben in de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. En daartoe erkende opleidingen hebben gevolgd.

Dit specialisme is gegroeid door jarenlange praktijkervaring  op verschillende plekken aan tafel in de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Zoals het maatschappelijk werk. Het sociaal wijkteam. De crisisopvang (voorheen vrouwenopvang) en Veilig Thuis. Van hieruit hebben we ook beleidsmatige ervaring met het implementeren van de meldcode binnen gemeente, onderwijs en GGZ.

We ontwikkelen en verbeteren

Professionele ontwikkeling en kennis is bijgehouden. Door te leren van gesprekken met deelnemers. En door te voldoen aan bijscholingseisen. Stichting Bijzonder Geweldig is een CRKBO gecertificeerde instelling. Nobtra en /of SKJ geregistreerd. Stichting Bijzonder Geweldig onderschrijft de ethische gedragscode van Nobtra en de SKJ Beroepscode. Check ook ons LinkedIn profiel voor meer informatie over onze werkervaring en opleidingen.

Zolang huiselijk geweld of kindermishandeling bestaat, vindt Stichting Bijzonder Geweldig dat het beter moet. En beter kan. Daarom blijven we ontwikkelen.

Suggesties of ideeën?

Stichting Bijzonder Geweldig weet dat je huiselijk geweld en kindermishandeling alleen doorbreekt met elkaar. Als samenleving. Door samenwerking. Heb je suggesties of ideeën hoe het beter kan? Laat het ons weten via info@bijzondergeweldig.nl Alvast bedankt!

We toetsen kwaliteit

De kwaliteit van ons aanbod toetsen we aan de hand van evaluatieformulieren. Na een grote opdracht een evaluatiegesprek met koffie. En natuurlijk kun je van ons verwachten dat we tussentijds ook checken of de samenwerking naar tevredenheid verloopt. Dankzij jouw input ontwikkelen wij dát aanbod waar mensen behoefte aan hebben.

We dragen bij aan onderwijs

Stichting Bijzonder Geweldig levert een bijdrage aan het onderwijs door mee te werken aan onderzoeken, het verzorgen van gastlessen en het begeleiden van studenten.

Jouw privacy is van groot belang

Bij Stichting Bijzonder Geweldig weet je zeker dat jouw privacy goed geborgd is. Net als jij, vinden wij dat je zelf mag kiezen welke informatie je deelt. En de informatie die je deelt, daar gaan wij zorgvuldig mee om. Hierover staat meer in onze privacyverklaring.

We werken met de meldcode

Zoals alle professionals in de zorg werkt Stichting Bijzonder Geweldig met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Belangrijk om te weten is dat een professional bij Stichting Bijzonder Geweldig nooit handelt of advies vraagt achter jouw rug om. Als de situatie erom vraagt volgen we de stappen van de meldcode samen met jou.

Samen met jou voorkomen we acute of structurele onveiligheid. Waarvan de gevolgen ingrijpend kunnen zijn als we niets doen. Je kunt hierbij vertrouwen op de kennis en kunde van de professional bij Stichting Bijzonder Geweldig.

We hebben een klachtenregeling

Voorkomen. Daar doen we alles aan. Toch kan het zijn dat je niet geheel tevreden bent. Als je je op een of andere manier onfatsoenlijk behandeld voelt dan luistert Stichting Bijzonder Geweldig naar jou. Wat je vertelt is vertrouwelijk, we gaan hier zorgvuldig mee om. Voel je vrij om aan te geven waarover je ontevreden bent en wat je graag anders ziet. Nog dezelfde week doen we je een voorstel voor een afspraak. Door samen in kaart te brengen waar het misliep kunnen we je onvrede oplossen. Wat Stichting Bijzonder Geweldig betreft komen we binnen vier weken tot een afhandeling. Of we informeren je over de reden waarom er langer nodig is voor onderzoek. Wil je liever geen gesprek aangaan? Of zijn we voor jou onvoldoende tot een oplossing gekomen?

Je hebt het recht om een klacht in te dienen. De professionals van Stichting Bijzonder Geweldig zijn geregistreerd bij Nobtra en/of SKJ. Als je een klacht indient verloopt dit via de klachtenprocedure van Nobtra of SKJ. Het oordeel van de beroepsinstantie is voor Stichting Bijzonder Geweldig bindend en eventuele consequenties zullen snel worden afgehandeld.

We bewaren de klachten en de wijze van afhandeling tot een jaar na afhandeling van de klacht.

Dit zijn onze algemene voorwaarden

Als je samenwerkt, helpt het als je precies weet wat je van elkaar kunt verwachten. Daarom brengen we deze kleine lettertjes bij je onder de aandacht. Deze algemene voorwaarden beschrijven de rechten en verplichtingen in verband met een opdracht die aan Stichting Bijzonder Geweldig is verstrekt.

Neem svp contact op voor een kopie van deze tekst.