Train de trainer Bijzonder geweldig

Resultaten van de train de trainer

 Na het afronden van het train-de-trainerstraject wordt het trainingspakket  van de groepstraining  ‘Bijzonder Geweldig’ aan u overgedragen.

Hiermee kunt u de groepstraining ‘Bijzonder Geweldig’ implementeren en uitvoeren binnen uw werkgebied.
Of u benut het werkmateriaal anders, bijvoorbeeld ter ondersteuning bij relatiegesprekken, individuele hulpverlening of het samenstellen van een lespakket.  Het trainerspakket is bewust digitaal, zodat u het gemakkelijk up-to-date houdt en kunt aanvullen met uw eigen ervaring en deskundigheid.
U heeft een aanzienlijke verdiepingsslag gemaakt en specialistische kennis opgedaan over thema’s als bijvoorbeeld de wederkerigheid bij partnergeweld, het doorbreken van intergenerationele overdracht en relatieverslaving.
 U heeft een ‘rugzak’ vol handelingsmogelijkheden hoe om te gaan met dilemma’s en emoties tijdens het uitvoeren van ‘Bijzonder Geweldig’.

U heeft inzicht in (groepsdynamische) processen die tijdens deze groepstraining kunnen spelen.
Tot slot heeft u geleerd hoe u het aanbod ‘Bijzonder Geweldig’ op een inspirerende en motiverende wijze onder de aandacht brengt bij potentiele deelnemers en ketenpartners, ondanks het complexe en gevoelige onderwerp.

Leuke, ontspannen training, veel afwisseling en luchtig op het moment dat het even nodig was. Veel kennis gedeeld, goed oog gehouden voor iedereen. Ontzettend leuk dat de trainers twee oud-deelnemers hadden uitgenodigd, erg waardevol.

Karin, maatschappelijk werker

Benieuwd?

Neem rechtstreeks contact op met de trainers. We gaan graag met u in gesprek!


Neem svp contact op voor een kopie van deze tekst.