Train de Trainer BijZonder Geweldig

Resultaten

 Na het afronden van de Train de Trainer ontvang je een certificaat op naam en kun je de groepstraining implementeren en uitvoeren in eigen beheer. Je hebt toegang tot het digitale trainersplatform, jaarlijkse intervisiebijeenkomsten en je ontvangt het trainerspakket digitaal.

Specialistische kennis

Je hebt een aanzienlijke verdiepingsslag gemaakt en specialistische kennis opgedaan over thema’s als de wederkerigheid bij partnergeweld, intieme terreur, de positie van kinderen en het doorbreken van intergenerationele overdracht, relatieverslaving en trauma- en gendersensitief werken.

 Je hebt een gereedschapskist vol interventies hoe om te gaan met dilemma’s en emoties en inveiligheid tijdens het uitvoeren van de groepstraining.

Je hebt inzicht in groepsdynamische aspecten en in het proces van deelnemers.

Tot slot heb je een implementatieplan gemaakt en geleerd hoe je de groepstraining op een inspirerende en motiverende wijze onder de aandacht brengt bij potentiële deelnemers en netwerkpartners.

Leuke, ontspannen training, veel afwisseling en luchtig op het moment dat het even nodig was. Veel kennis gedeeld, goed oog gehouden voor iedereen. Ontzettend leuk dat de trainers twee oud-deelnemers hadden uitgenodigd, erg waardevol.

Karin, maatschappelijk werker

Certificaat

Het certificaat kent een geldigheidsduur van twee jaar, voorwaarde voor her-certificering is deelname aan minimaal één intervisiebijeenkomst per jaar.
Gecertificeerde trainers hebben toegang tot het digitale trainersplatform van de groepstraining ‘BijZonder Geweldig’. Door het uitwisselen van ervaringen en ideeën over het trainingsmateriaal en het trainingsprogramma wordt structurele deskundigheidsbevordering gerealiseerd.

Benieuwd?

Neem rechtstreeks contact op met de trainers. We gaan graag met je in gesprek!


Neem svp contact op voor een kopie van deze tekst.