Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Wat is de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling?

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van vijf stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Voor wie is het gebruik van de meldcode verplicht?

Het verplichte gebruik van de meldcode staat in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode geldt voor professionals die werkzaam zijn in de volgende sectoren:

  • Gezondheidszorg;
  • Scholen;
  • Kinderopvang;
  • Maatschappelijke ondersteuning;
  • Jeugdhulp;
  • Justitie.

Praktische tips en advies

Bijzonder Geweldig droeg bij aan de ontwikkeling van de signalenkaart welke gebruikt wordt in de landelijke Toolkit meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. In de Toolkit staan praktische tips en verschillende hulpmiddelen. Een organisatie kan deze gebruiken om een meldcode in te voeren.

Werken met de meldcode: de voordelen

  • Je maakt je sterk voor de veiligheid van kinderen en volwassenen.
  • Medewerkers zijn competent en voelen zich gesteund in het handelen bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.
  • Werken met de meldcode verbetert de samenwerking, het maakt de organisatie tot een professionele, betrouwbare speler in de keten.
  • De organisatie voldoet aan de wettelijke verplichting om te werken volgens de meldcode.

Advies en ondersteuning bij de implementatie van de meldcode

Het werken met de meldcode is eenvoudig, maar een goede implementatie vraagt om intensieve investering en veel geduld. Klik hier voor advies op maat of neem contact met ons op.

Neem svp contact op voor een kopie van deze tekst.