Wat is huiselijk geweld precies?

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring. Dat kunnen zijn: (ex)partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden.
Bijna de helft van de mensen in Nederland krijgt in het leven te maken met huiselijk geweld. (van Dijk 1997) 


Huiselijk geweld gaat over:
Kindermishandeling
(Ex)partnergeweld
Ouder(en)mishandeling
Eergerelateerd geweld
Schadelijke traditionele praktijken

Verschillende vormen van huiselijk geweld zijn:
Lichamelijk geweld, zoals: duwen, gericht gooien met een voorwerp, door elkaar schudden, de keel dichtknijpen.

Geestelijk geweld, zoals: (online) bedreigen, vernederen, controleren, eigendommen vernielen.

Getuige zijn van huiselijk geweld en verwaarlozing is ook geestelijk geweld en een vorm van kindermishandeling.

Seksueel geweld, zoals: seksuele dingen doen die je niet wilt, seks inzetten als machtsmiddel.

Financieel geweld, zoals: pinpas afnemen, schulden maken op jouw naam.

Door de gevolgen op lichamelijk, psychisch, sociaal en economisch vlak, zou je kunnen zeggen dat er in Nederland sprake is van een verborgen epidemie. (AugeoAcadamy 2019)

Neem svp contact op voor een kopie van deze tekst.