Implementatie van de meldcode

Klik hier voor meer informatie over de meldcode.

Hoe implementeer ik de meldcode?

Bijzonder Geweldig ondersteunde verschillende scholen en organisaties bij de implementatie, klik hier voor de inzichten die we hebben opgedaan.

Training op maat: werken met de meldcode

  • Bijzonder Geweldig ontwikkelt het trainingsprogramma in overleg met de opdrachtgever, zodat de training goed aansluit bij de implementatiefase.
  • Ondanks het zware thema, wordt er inspirerend getraind met lef en humor. De trainers creëren diepgang met hun specialistische kennis en eigen verhaal.
  • De theorie is eenvoudig en wordt ondersteund met veel praktijkvoorbeelden, verschillende werkvormen, beeld en geluid.
  • Na de training gaan deelnemers het werken met de meldcode vol vertrouwen tegemoet.
  • Taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijk en deelnemers weten precies wat er van hen verwacht wordt. Ze denken: Ik kan dit.

Ik zag ertegenop om signalen bespreekbaar te maken, maar door de training heb ik ontdekt dat ik dat niet alleen hoef te doen.

Marco, opbouwwerker

Ondersteuning en advies

  • De trainers hebben ruime praktijkervaring. Ze stonden zelf met de voeten in de klei als aandachtfunctionaris in het sociaal wijkteam, de crisisopvang en Veilig Thuis.
  • Bijzonder Geweldig droeg bij aan de ontwikkeling van de signalenkaart welke gebruikt wordt in de landelijke Toolkit huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Bijzonder Geweldig heeft goede samenwerkingsrelaties. Onder andere op het terrein van onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorg, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, Veilig Thuis, organisaties voor ouderen, justitie, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. De trainers benutten deze expertise bij het ontwikkelen van trainingsprogramma’s op maat.
  • Bijzonder Geweldig is aangesloten bij Trainers Huiselijk Geweld.

Wilt u ook ondersteund worden door Bijzonder Geweldig? Neem contact met ons op voor een kennismaking en een vrijblijvende offerte op maat. Klik hier voor een voorbeeld van een offerte.

Neem svp contact op voor een kopie van deze tekst.