Relatievorming

Romantische verwachtingen

In het begin van de relatie hebben de partners hooggespannen verwachtingen van elkaar, van hun relatie en van hun toekomst samen. Beide partners romantiseren en idealiseren elkaar, hun relatie en hun toekomstverwachtingen.

Het ontdekken van de verschillen

Na verloop van tijd komen beiden erachter dat hun geromantiseerde en geïdealiseerde beelden en verwachtingen van elkaar niet geheel realistisch zijn. Het romantisch liefdesideaal begint barsten te vertonen.

Ik wil het anders!

Partner A komt op voor zijn of haar wensen in een poging het romantische liefdesideaal te herstellen.

De ander voelt zich aangevallen en reageert afwijzend

Partner B heeft het gevoel het verwijt te krijgen tekort te schieten. Als reactie hierop veroordeelt partner B de ander en trekt hij of zij zich boos terug.

Verantwoordelijk voelen de situatie redden

Partner B trekt zich boos terug, partner A voelt zich verantwoordelijk voor de situatie en probeert de sfeer te redden, door toe te geven of zich aan te passen.

Ontspanning

Partner B ontspant zich en doet beloftes als reactie op de toegeeflijkheid van partner A. Beiden hebben de hoop dat het goed komt samen en het romantisch liefdesideaal herstelt zich. Fase 1 t/m 6 wordt een aantal keer herhaald. Er komen opnieuw barsten in het romantisch ideaal, vaak door teleurstelling als beloftes niet worden nagekomen. Opnieuw worden wensen kenbaar gemaakt, trekt de ander zich boos terug en wordt er toegegeven of aangepast, waardoor het ideaal zich opnieuw herstelt. Er verandert niets. Op den duur gaat dit frustreren.

Neem svp contact op voor een kopie van deze tekst.