Gevolgen voor gedrag

Gedragsproblemen

Als ouders veel ruzie hebben met elkaar, kunnen ze de kinderen niet meer de liefde en aandacht geven die ze nodig hebben. Kinderen kunnen dan toch aandacht gaan vragen op een negatieve manier: door ongehoorzaam zijn, driftbuien, ruziemaken, schreeuwen, schelden of dingen vernielen.

Goed voorbeeld doet goed volgen

Kinderen leren van hun ouders welk gedrag goed of slecht is. Ze leren dit vooral door te kijken naar het voorbeeld dat ze van hun ouders krijgen. Als ze zien dat geweld wordt gebruikt om ruzies op te lossen zullen ze dat voorbeeld volgen.
Ze zullen bijvoorbeeld leren zich niet aan de regels te houden, maar door geweld of dreigen hun zin te krijgen.


Ook op andere gebieden wordt duidelijk dat ze in de war zijn over wat goed of slecht is, daardoor kunnen ze bijvoorbeeld gaan liegen, bedriegen of stelen. Kinderen uit gezinnen waar geweld voorkomt hebben grotere kans in aanmerking te komen met politie of justitie. Ook is de kans aanzienlijk dat zij later zelf partnergeweld meemaken, ze missen het voorbeeld van een gezonde liefdesrelatie.

Meer weten?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op, we gaan graag met je in gesprek.


Neem svp contact op voor een kopie van deze tekst.