De spiraal van geweld

Bedekte frustratie

Partner A raakt gefrustreerd, maar verhuld de boosheid. Partner A trekt zich terug uit contact met partner B.

Frustratie en angst om te verliezen

Partner B vreest het verlies van het contact met partner A en probeert dit te herstellen met behulp van controle en geweld.

De één trekt zich terug, raakt geïsoleerd en voelt zich verraden

Partner A raakt door het geweld van partner B verstild, geïntimideerd en geïsoleerd. Partner A voelt zich door partner B verraden rouwt om de gang van zaken in de relatie.

De ander is bang te verliezen. Gebruikt controle en geweld.

Partner B gaat steeds meer vrezen voor het verlies van het contact en de binding met partner A. Partner B voelt zich door partner A verraden en rouwt om de gang van zaken in de relatie. Het gebruik van controle en geweld neemt toe.

De één keert zich meer en meer in zichzelf

Partner A raakt meer en meer geïsoleerd en ‘bevroren’ door intimidatie.

De ander wordt steeds banger om te verliezen en gebruikt meer en meer geweld.

Partner B past steeds meer geweld toe om de binding en de controle te redden. Partner B splitst ook het gewelddadige gedrag van het bewustzijn af. Partner B noemt andere oorzaken van het geweld: het komt door partner A of door verdovende middelen.

Alles is mis!

De relatie disfunctioneert op alle niveaus. Partnergeweld in een relatie wordt in stand gehouden doordat steeds dezelfde stadia worden doorlopen. Door het herhaaldelijke karakter vormt zich een negatieve spiraal waarin je samen verstrikt raakt. Het geweld wordt steeds meer onderdeel van de relatie. Het geweld wordt steeds serieuzer.Neem svp contact op voor een kopie van deze tekst.